Çok merkezli çalışma önerilerinizin değerlendirimi için öncelikle sayfanın altında bulunan ‘proje başvuru formunu’ ve yine bu formda belirtilen yerler için ‘Ek-1: Zaman Çizelgesi’ ve ‘Ek-2: Risk Yönetimi Tablosunu’ eksiksiz doldurmanız istenmektedir (çalışmanın amacı, yöntemi, maddi gereksinimi vs…).Takiben doldurmuş olduğunuz ‘proje başvuru formunu’ ve ilgili ekleri yonetim@trasd.org.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir. Yönetim kurulunca genel hatları ile (maddi kaynak, uygulanabilirlik vs.) bir ön değerlendirmeye tabi olacak projelerin uygun görülenleri Bilimsel Danışma Kuruluna yönlendirilecektir. Bilimsel Danışma Kurulunca ilgili yönergedeki belirtilen kriterler (özgünlük, literatüre vereceği katkı, materyal ve metodun uygunluğu vs.) esasında değerlendirilecek projeler kabul edildiği takdirde son onay mercii olan TRASD yönetim kuruluna yönlendirilecektir. 

NOT: Detaylı bilgi için ‘www.trasd.org.tr’ adresinden ‘Çalışma Grupları’ linkini inceleyebilirsiniz.

Ek-1: Zaman Çizelgesi

Ek-2: Risk Yönetimi Tablosu