Değerli meslektaşlarımız,

Bir yılı aşkın süredir devam eden ve yoğun uğraşıların sonucu oluşturulup, çalışma prensipleri belirlenen ‘Bilimsel Çalışma Gruplarını’ artık harekete geçirme zamanı gelmiştir. Bildiğiniz üzere Uluslararası camiada bilimsel alanda var olabilmenin en önemli gerekliliklerinden biri  ilgili literatüre yapılan çalışmalar ile kaliteli ve özgün bilgiler katabilmektir. Bizim de ‘Bilimsel Çalışma Gruplarını’ oluşturmamızdaki temel amacımız camiamızın adını Uluslararası ortamda daha etkin bir şekilde duyurmak için “Romatoloji” alanında kaliteli, özgün ve çok merkezli çalışmalar yapmak ve bu konudaki bilgiye katkıda bulunmaktır. Bundan sonraki dönemde ‘Fikirler Sizden Destek Bizden’ diyerek sizlerin de bu sürece aktif olarak katılımınızı talep ediyoruz.

Öncelikle “Bilimsel Çalışma Gruplarındaki’ süreç nasıl işlemektedir?” sorusunu yanıtlayalım.  “Bilimsel Çalışma Grupları” Spondiloartritler, Romatoid Artrit, Osteoartrit, Fibromiyalji ve FMF, Behçet ve Diğer Romatolojik Hastalıklar başlıkları altında 5 alt gruba ayrılmıştır. Her çalışma grubu tanımlanan yönergeler gereği kendi konularında Uluslararası literatürü tarayarak bilgi açığı bulunan konuları saptar ve yılda en az 2 adet çok merkezli çalışma planlar. Planladıkları çalışmaları Dernek Yönetim Kurulu’na sunar. Takiben planlanan çalışmalar Romatoloji alanında deneyimi olan 7 hocamızdan oluşan Bilimsel Danışma Kuruluna gönderilir. Onların da görüşleri doğrultusunda uygun görülen çalışmalar ilgili Bilimsel Çalışma Grubu tarafından ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yürürlüğe sokulur. Planlanan çalışmalar için merkez ve katılımcı seçimi yine ‘Bilimsel Çalışma Grupları’ için hazırlanan yönergedeki esaslara dayanarak ilgili çalışma grubu tarafından belirlenir. Bu esaslara ilişkin ayrıntılı bilgiye trasd.org.tr adresindeki ‘Çalışma Grupları’ linkinden ulaşabilirsiniz.

Aslında yukarıda bahsettaiğimiz süreç ‘Bilimsel Çalışma Gruplarının’ gerçekleştirmesi gereken temel şartlardır. Bizim ise sizlerden istediğimiz Romatoloji alanında eksikliğini hissettiğiniz konularda literatüre katkı sağlamak için kendi çok merkezli çalışma önerilerinizi hazırlayıp bizlere göndermenizdir. Burada da süreç yukarıda anlatılanlara benzer şekilde ilerleyecektir. Öncelikle trasd.org.tr adresindeki ‘Çalışma Grupları’ linkinde bulunan ‘proje başvuru formunu’ eksiksiz doldurmanız istenmektedir (çalışmanın amacı, yöntemi, maddi gereksinimi vs…). Takiben doldurmuş olduğunuz ‘proje başvuru formunuyonetim@trasd.org.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir. Yönetim kurulunca genel hatları ile (maddi kaynak, uygulanabilirlik vs.) bir ön değerlendirmeye tabi olacak projelerin uygun görülenleri Bilimsel Danışma Kuruluna yönlendirilecektir. Bilimsel Danışma Kurulunca ilgili yönergedeki belirtilen kriterler (özgünlük, literatüre vereceği katkı, materyal ve metodun uygunluğu vs.) esasında değerlendirilecek projeler kabul edildiği takdirde son onay mercii olan TRASD yönetim kuruluna yönlendirilecektir. Yönetim kurulunca da onaylanan projeler merkez ve katılımcı seçimi için ilgili çalışma grubuna (Spondiloartritler, Romatoid Artrit, Osteoartrit, Fibromiyalji ve FMF, Behçet ve diğer romatolojik hastalıklar) yönlendirilecek,  sürecin işleyişi ve takip süreci başlamış olacaktır. Buraya kadar anlatılan kısımlardan da anlaşılacağı üzere TRASD Yönetim Kurulu olarak en önemli hedefimiz tüm camiayı içine alan çok merkezli çalışmalar planlayarak süreci tüm tabana yaymaktır. Ancak birincil önceliğimiz olmamak ile birlikte bireysel araştırma başvuruları da (tez vs.) TRASD Yönetim Kurulu ve ilgili Bilimsel Kurul tarafından onay alması halinde desteklenecektir (bireysel araştırma başvuruları içinde izlenecek yol yukarıda anlatıldığı gibidir).

Önemle hatırlatmak isteriz ki bu proje TRASD’ın yapılacak çok merkezli çalışmalara bundan böyle nasıl bir mekanizma ile destek vereceğini tanımlamakta, TRASD’ın kaynaklarını herkesin yararına nasıl kullanacağını kurumsal olarak belirtmektedir. Önümüzdeki yıllarda camiamızın Uluslararası düzeyde Romatoloji alanında söz sahibi olabilmesi için amaçlanan genel atılımın ilk adımıdır. Bu hayale erişebilmek ancak sizlerin de bu sürece aktif olarak katılımınız ile gerçekleşebilir. ‘Fikirler Sizden Destek Bizden’  sloganı ile hepinizden orijinal araştırma projeleri için başvurularınızı bekliyor ve TRASD yönetim kurulu olarak elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermek için sabırsızlandığımızı belirtmek istiyoruz. Nice projelerde hep birlikte buluşmak dileğiyle.

TRASD Yönetim Kurulu