Proje Araştırma Formu

Ek-1: Zaman Çizelgesi

Ek-2: Risk Yönetimi Tablosu

Yukarıda bulunan ‘proje başvuru formunu’ eksiksiz doldurmanız istenmektedir (çalışmanın amacı, yöntemi, maddi gereksinimi vs…). Takiben doldurmuş olduğunuz ‘proje başvuru formunu’ yonetim@trasd.org.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.