Bu sene 3. TRASD Kış Okulu merhum Prof.Dr.Kazım Şenel hocamızın anısına 16-17 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir Wyndham Otel'de gerçekleştirilecektir.  Kış Okulu programı Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu, Sistemik Skleroz,  Behçet Hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşinden oluşmaktadır. Bu kursta hedef kitlemizin FTR asistanları olduğunu vurgulamak isteriz. Aşağıda ders programını inceleyebilirsiniz. Siz değerli katılımcılarımız ile İzmir de  buluşmak üzere hepinize iyi günler dileriz.

1.GÜN

08:00-08:30

Açılış

08:30-09:00

Konnektif Doku Hastalıklarında Klinik Bulgular ve Otoantikorlar

Prof.Dr. Figen Ayhan

09:00-09:30

Undiferansiye Konnektif Doku Hastalığı: Ne Zaman Diferansiye Olacak?

Dr. A.Erhan Özdemirel

09:30-10:00

Konu: Sistemik Lupus Eritematozus

Oturum başkanları:

Prof.Dr. Ayşen Akıncı Tan, Prof.Dr. Şebnem Ataman

SLE’nin Epidemiyolojisi ve Patogenezi

Prof. Dr. Cihat Öztürk

10:00-10:30

Kahve Molası

10:30-11:00

SLE’nin Kliniği ve Sınıflandırması

Dr. Gamze Kılıç

11:00-11:30

SLE’de Böbrek Dışı Tutulumları Nasıl Tedavi Edelim

Prof. Dr. Ali Gür

11:30-12:00

Lupus Nefritinde Tedavi: Tekdüzemi, Alternatifler Var mı? Takipte Nelere Dikkat Edelim?

Doç. Dr. Özgür Akgül

12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:00

Konu: Sjögren Hastalığı

Oturum başkanları:

Prof.Dr. Haşim Çakırbay, Prof.Dr. Lale Cerrahoğlu

Sjögren Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi

Prof.Dr. Haşim Çakırbay

14:00-14:30

Her Ağzı-Gözü Kuruyan Sjögren midir? Tanıda Klinik ve Laboratuvar İpuçları

Doç. Dr. Derya Soy Buğdaycı

14:30-15:00

Kahve Molası

15:00-15:30

Sjögren’de Ektraglandüler Tutulum ve Lenfoproliferatif Hastalık

Doç. Dr. Barış Nacır

15:30-16:00

Sjögrende Glandüler ve Ektraglandüler Tutulum Tedavisi: Hidroksiklorikin Ne Kadar Etkili?

Doç. Dr. Erhan Çapkın

16:00-17:00

Sorular Eşliğinde Günün Özeti

   

2. GÜN

08:00-08:30

Konu: Sistemik Skleroz

Oturum başkanları:

Prof.Dr. Hatice Bodur, Prof.Dr. Simin Hepgüler

Sistemik Sklerozun Epidemiyolojisi, Patogenezi ve Sınıflandırılması

Doç. Dr. İlhan Sezer

08:30-09:00

Sistemik Sklerozda Cilt Tutulumu ve Reyno Sendromunun Özellikleri ve Tedavisi

Doç. Dr. Fatih Çay

09:00-09:30

Sistemik Sklerozda Akciğer Tutulumu ve Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon: Tanı ve Takip Parametreleri ve Tedavisi

Orhan Küçükşahin

09:30-10:00

Kahve Molası

10:00-10:30

Konu: Behçet Hastalığı

Oturum başkanları:

Prof.Dr. Murat Birtane, Prof.Dr. Kenan Akgün

Behçet’in Epidemiyolojisi, Patogenezi ve Sınıflandırılması

Prof.Dr. Kenan Akgün

10:30-11:00

Ağzımda Yara Çıkıyor Behçet mi Oldum? Mukoza ve Kas-İskelet Sistemi Tutulumunun Özellikleri ve Tedavisi

Doç. Dr. Hilal Kocabaş

11:00-11:30

Behçet’de Damar tutulumunun Özellikleri ve Tedavisi

Dr. Duygu Tecer

11:30-12:00

Nöro-Behçet’in Klinik Özellikleri ve Tedavisi

Prof.Dr. Canan Yücesan

12:15-13:30

Öğlen Yemeği

13:30-14:00

Konu: Ailevi Akdeniz Ateşi

Oturum başkanları:

Prof.Dr. Sami Hizmetli, Prof.Dr. Ömer Faruk Şendur

AAA’nin Epidemiyolojisi ve Patogenezi; MEFV Mutasyonları Ne Kadar Önemli?

Dr. Kıvanç Cengiz

14:00-14:30

AAA’de Klinik Özellikler ve Sınıflandırma

Doç. Dr. Ramazan Kızıl

14:30-15:00

Kahve Molası

15:00-15:30

AAA Tedavisine Genel Yaklaşım: Geçerli bir algoritm var mı?

Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu

15:30-16:00

FMF’de Amiloidoz Gelişiminin Göstergeçleri Var mı? Kolşisine Dirençli Vakalarda Alternatif Tedaviler Nedir?

Prof.Dr. Akın Erdal

16:00-17:00

Sorular Eşliğinde Günün Özeti

17:00-17:30

Kapanış