Dernek Üyeliği

Dernek üyeliği için temel şart: Özel kanunları da aksine hüküm bulunmamak şartıyla, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş herkes üye olabilir. Ancak Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin 1., 2., 3., 4., ve 5. inci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar üye olamaz. İki türlü dernek üyeliği vardır:

Asil Üyelik: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Romatizmal Hastalıklar konusunda ihtisas yapmakta olan veya uzman olmuş hekimler ile romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen diğer dalların uzman hekimleri bu konudaki çalışmalarını belgelemek şartı ile üye olabilirler. İstekli aday iki asil üyenin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile asil üyeliğe kayıt edilir. Üye aidatı ödemekle yükümlüdür. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

Fahri Üyelik: Derneğin amacını benimseyen ve çalışmalarına maddi-manevi yardımlarda bulunmak isteyenlerdir. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler, oy hakları yoktur. Dernek yönetim kurulu üyelik için müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Üyelik İçin:

Online Dernek Üyeliği Başvurusu

Başvuru formunu doldurup, 1 adet vesikalık fotoğraf ve formunuz ile birlikte dernek adresine postalayınız.

Üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

 

Üyelik Aidatı: 20 TL

Banka Bilgileri:

T.C. İş Bankası İbni Sina Hastanesi Şubesi
Şube kodu: 4364
Hesap No: 434 0037835
IBAN: TR88 0006 4000 0014 3640 0378 35