Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye   Romatizma   Araştırma   ve   Savaş   Derneği   Antalya   Şubesi’nin düzenlediği 2018 yılı Şubat ayı  bilimsel toplantısı  Hill side su otel  toplantı  Salonunda 28 şubat 2018  Çarşamba günü saat  18:00’ de   yapılacaktır.

Siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Konu: NSAİİ ilaçlara genel bakış

Konuşmacılar: Uzm. Dr. Hanife Hale Hekimoğlu
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- FTR kliniği

TRASD –Antalya Yönetim Kurulu adına
Doç. Dr. İlhan SEZER