Derneğimizin EULAR 2017 katılım bursunu  kazanan meslektaşlarımızın isimleri aşağıdadır.

  • Fatma Gül Yurdakul  SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  FTR Kliniği
  • Duygu Tecer Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  FTR/Romatoloji BD
  • Gizem Kılınç Kamacı  SBÜ Ankara Fizik  Tedavi ve Rehabilitasyon  Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İsmihan Sunar Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi  FTR/Romatoloji BD  
  • Rana   Kaynar SBÜ Şişli Hamidiye Etfal  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  FTR Kliniği

Genç meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

TRASD Yönetim Kurulu