Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Kamuoyuna Duyurumuzdur

Fiziksel Tıp Rehabiltasyon ve Romatoloji uzmanları olarak güncel, çağdaş ve uluslarası, modern tıp bilgilerimizle öncelikli olarak kas iskelet sistemi hastalıkları ve romatizmal hastalıklar alanında toplumumuza her koşulda sağlık hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Son yıllarda, mesleğimizin -zaten zor olan- çalışma koşullarının üstüne- asla kabul edilemez fiziksel, psikolojik baskıların, itibarsızlaştırma girişimlerinin, maddi ve manevi anlamda haksızlıkların eklendiğini üzülerek görmekteyiz. Şartlar ne olursa olsun, aldığımız eğitim ve bu eğitimin bizlere sağladığı etik ve sorumluluk bilincimizle, ülkemize sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu hizmeti sağlayabilmek için, başta çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi olmak üzere, özlük haklarımızda yapılacak iyileştirmelere, hekimlik onur ve güvenliğini yasal güvenceye alacak hukuki düzenlemelere acilen gereksinim olduğu aşikardır. Bu alanlardaki yasal düzenleme taleplerimizin arkasında ve takipçisi olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına uzanan zor ve zahmetli yıllarda, canlarını feda etmeyi göze alarak, bu güzel ülkenin Türk Ulusu’na ait olmasına katkıları yadsınamaz olan “Tıbbiyelilere” sonsuz saygı ve şükran duymaktayız. Ülkemizin bir asıra yaklaşan hayatında, hekimler olarak toplumumuzun sağlığını korumak ve ortaya çıkan sağlık sorunlarına karşı mücadele etmek üzere, aldığımız zorlu eğitimin tüm vatandaşlarımıza hizmet olarak kullanılmasında biz hekimlerin en güçlü motivasyon kaynağı işte bu “Tıbbiyeli Ruhudur”. Bu ruhun en canlı yansıması, 2020 yılından bu yana ülkemizde de etkili olan Covid-19 pandemisinde de görülmüş, her branştan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretleri ile salgının olumsuz etkilerine karşı özverili bir mücadele başlatılmıştır.

Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı’nda yer alan Tıbbiyeliler, nasıl cepheyi terk etmedilerse, TRASD olarak kuruluş yılımız olan 1947 yılından bu yana ülkemizi terk etmeyi düşünmedik, düşünmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur
TRASD Yönetim Kurulu