Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği  Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.12.2015 tarihinde saat 12:00'da Dernek Merkezi'nde;  çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 24.12.2015 tarihinde aynı saatte (12:00'da) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhıye Kampüsü Dekanlık Binası  S-Salonu Sıhhıye/Ankara adresinde  yapılacaktır. Tüm dernek üyelerimize duyurulur. 

Not: 12.00-12.30 arası yemek verilecektir.

Saygılarımla,

F. Ayşen AKINCI TAN
TRASD Yönetim Kurulu Başkanı