Sayın Meslektaşlarımız,

16 Mayıs 2020, saat 13.00'da düzenlenecek olan etkliniğimize http://trasd.seminer.tv adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
TRASD Yönetim Kurulu