Sayın Üyemiz,
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği tarafından hazırlanan Romatoloji e-Kitabı aşağıda yer alan yeni 3 bölüm ile yayındadır.  Yayına açılan yeni bölümlere ulaşabilmek için aşağıdaki linkleri kullanabilir, dernek web sitesi için kullandığınız kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra ilgili bölümlerin tam metinlerine ulaşabilirsiniz.
  • "Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
  • "Yaşlılıkta Anti-Romatizmal İlaçların Kullanımı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
  • "Romatizmal Hastalıklarda Fizik Tedavi Modaliteleri" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
İlginize teşekkür ederiz.
TRASD Yönetim Kurulu

https://www.trasd.org.tr/
http://www.trasdromatolojiekitap.org/