Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Aydın Şubesi “Olağan Genel Kurulu” 14 Ekim 2019 tarihinde saat 12.30 da ADÜTF FTR Kliniği eğitim salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Başkanlık divanı seçimi
  3. Faaliyet ve denetleme raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası
  5. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi
  6. Dilek, temenniler ve kapanış

Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur
Yönetim Kurulu Adına;
TRASD Aydın Şube Başkanı