Değerli meslektaşlarımız,

Pandemi nedeni ile yapılamayan Türkiye Romatizmal Araştırma ve Savaş Derneği Bursa Şubesi Genel Kurul Toplantısı  20/10/2021 tarihinde 17.00- 18.00 saatleri arasında Uludağ Üniversitesi Kükürtlü FTR polikliniğinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27/10/2021 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında yine aynı yer olan Uludağ Üniversitesi Kükürtlü FTR polikliniğinde yapılacaktır. Tüm dernek şube üyelerimize duyurulur.

Saygılarımla,

Türkiye Romatizmal Araştırma ve Savaş Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Burcu METİN ÖKMEN

 

 

 Gündem

1-Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Divan Başkanlığı Seçimi

4-Yönetim faaliyet ve denetçi raporunun okunması

5-Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası

6. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış