Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) İstanbul – Trakya Şubesi “Olağan Genel Kurulu” 23 Ekim 2019 tarihinde saat 17.00 de Medipol Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonun'da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 30 Ekim 2019 tarihinde aynı saat ve adreste yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Başkanlık divanı seçimi
  3. Faaliyet ve denetleme raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası
  5. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi
  6. Dilek, temenniler ve kapanış

Prof. Dr. Murat Birtane
TRASD İstanbul – Trakya Şubesi Başkanı
(Yönetim Kurulu Adına)