Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulunun  15.10.2019 tarihinde saat 17:30’da Sivas Şubesi dernek merkezi adresinde yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması durumunda 22.10.2019 tarihinde aynı saat ve adreste yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Başkanlık divanı seçimi
  3. Faaliyet ve denetleme raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası
  5. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi
  6. Dilek, temenniler ve kapanış

( Yönetim Kurulu Adına )
Sami HİZMETLİ
Türkiye Romatizma Araştırma ve
Savaş Derneği Sivas Şubesi Başkan