Sayın Meslektaşlarımız,
 
Türk Romatoloji Kongresi'nin Tam Metin Bildiri Kitabı yayınlanmış olup, kongre sayfasından (www.turkrom2019.org) Mart 2020 tarihine kadar, aynı zaman süresiz olarak web sayfamızın Kongre/Sempozyum Bildiri Kitapları (www.trasd.org.tr/kongre-sempozyum-bildiri-kitaplari) sayfasından indirebilirsiniz.  Kongremize katılım ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
TRASD Yönetim Kurulu