TURKROM 2022 İHALE DUYURUSU:

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği'nin 11-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği TURKROM Kongresi için hizmet alınacak olan firmayı belirlemek üzere yapılacak olan toplantı 30 Temmuz 2021 günü saat 9:00 da başlayacak olup, firma yetkililerine önceden bir link ile hangi saatte toplantıya katılacakları bildirilecektir. Toplantıya katılmak isteyen firmalar, ''Teknik ve İdari'' Şartnameler ile "kongre düzenleme yönergesini" aşağıda bilgileri verilen dernek ikt.işlt. hesabına 450 TL yatırmaları ve elektronik ortamdan dekontlarını göndermeleri karşılığında temin edebilirler.

Teklif vermek isteyen firmaların "İdari Şartname"de yer alan madde 10’da yer alan tüm belgeleri hazırlamaları ve teklif dosyaları ile birlikte 28 Temmuz 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği resmi mail adresi olan trasdernegi@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.